ruet

koolist

Manuaalpraktikate kool Osteonika

1. Mida seminarid mulle annavad?

Seminaride teemad on eelkõige praktilised ning töö käigus omandatakse väärtuslikke oskusi ja võtteid tundlikkuse peenhäälestamiseks ning organismi pehmetoimeliseks ja kompleksseks mõjutamiseks. Juba pärast esimest seanssi paraneb kliendi enesetunne märgatavalt. Õpime tehnikaid ja protokolle, mida saab kasutada täiskasvanutel ja igas vanuses lastel nii profülaktikaks kui ka tervise parandamiseks (ravimisest rääkimiseks puudub meil õigus, kuna Eestis ei kuulu osteopaatia ja manuaalsed tehnikad ametlike ravimeetodite hulka).

2. Milles seisneb teie kooli seminaride erinevus muudest pakkumistest?

Tähtis: kujunevad välja inimese tervisliku seisundi hindamise alused, mis ei ole rajatud ebamäärastele oletustele, vaid põhinevad anatoomilistel ja füsioloogilistel näitajatel.  Õpime mõtlema, situatsiooni analüüsima ja sünteesima lahendusi, mida pakuvad igal konkreetsel juhul kõige tõhusamad võtted. Selline õppemeetod on äärmiselt haruldane – tavaliselt omandatakse ainult eraldiseisvate tehnikate sooritamist.

3. Tahaksin rohkem praktikat…

Teooria ja praktika on omavahel tihedalt seotud, pigem on õpingud tugevalt praktika poole kaldu.

4. Kas on võimalik saada konsultatsioone ka väljaspool seminare?

Õppekava näeb ette õpilaste iseseisva töö seminaride vahel, kuid alati on lisaks võimalik konsulteerida õpetajaga ja kohtuda temaga isiklikult – sellega erineme meeldivalt nendest koolidest, kus õppetööd viivad läbi külalisõppejõud.

5. Mis on Manuaalpraktikate Kool?

Õpetame seotud tehnikaid – osteopaatilist ja manuaalset korrektsiooni, punktmõjutamist, vajadusel ka liikumisravi ja hingamisharjutusi. Inimesed on erinevad ja tulemuslik on ainult individuaalne lähenemine.
Sellise lähenemise praktiline väärtus on suur, protokollid väga tõhusad.

6. Mitu õpilast on rühmas?

Õpperühmad on väikesed, kõigest 4−6 inimest, nii et õpetaja tähelepanu ning vastused tekkinud küsimustele on alati tagatud.

7. Kuidas saada kooli õpilaseks?

Eelduseks on lepingu sõlmimine, kusjuures koha saamiseks on vajalik tasuda ettemaks. Tõsine õppimine nõuab vastutusrikast suhtumist, muudele huvilistele korraldame töötubasid ja meistriklasse või üksikuid seminare.

8. Millise dokumendi ma saan pärast tsükli lõpetamist?

Saate sertifikaadi, mille on õpilase ees- ja perenimi, isikukood (soovi korral), tema koolinumber, akadeemiliste tundide arv, kooli registreerimisnumber, õpetaja ees- ja perenimi ning tema allkiri.

9. Kas tuleb teha ka arvestusi ja eksameid?

Jah, pärast iga seminari kuu aja jooksul toimub praktika- ja teooriaarvestus, pärast tsükli lõppu väljastatakse vastav sertifikaat.

10. Aga kui ma ei taha arvestust teha?

Selllisel juhul saate sertifikaadi asemel kursusel osalemist tõendava tunnistuse. Meie senise kolmeaastase tegevuse ajal ei ole selliseid õpilasi siiski olnud.

11. Milliseid eeliseid pakub tulevik Manuaalpraktikate Kooli lõpetanutele?

Seminaride tsükli läbinutel on võimalus astuda tasuta Manuaalpraktikate Assotsiatsiooni liikmeks ja saada isiklik virtuaalkabinet veebilehel osteonika.ee jaotuses „assotsiatsioon- professionaalid“, kus on Teie pilt, kontaktandmed ja läbitud seminaride loend, lisaks ligipääs õppematerjalidele (sõltub osaletud seminaridest).

Neile, kes on Kooli lõpetanud täies mahus ja lisaks veel ka metoodika erikursuse, pakume võimalust töötada Koolis õpetajana või Manuaalpraktikate Kooli esindajana muudes piirkondades koos isikliku filiaali loomise võimalusega.

Kui vajate rohkem teavet, kirjutage meile aadressil osteonika@mail.ee
Telefon +372 56 090 654
FB leiate meid  https://www.facebook.com/Osteonika/

Lugupidamisega

Irina Nikolajeva MD, DO
Manuaalpraktikate Kooli Osteonika direktor